BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOKÜMAN NO:

BG.POL.01

YAYIN TARİHİ:

01.06.2022

REVİZYON NO/TARİH:


GİZLİLİK SINIFI:

3


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASIİNOVAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş hedef müşterilerine, Bilişim alanında yazılım, yazılım kurulumu, desteği, sunucu yönetimi hizmetleri vermektedir.


Hızlı ve esnek bir yaklaşımla, topluma ve çevreye duyarlı, getirisi yüksek yatırımlarla, müşterilerimize değer yaratan ürün ve hizmetleri sağlama misyonuna, bilişim sektöründe, stratejik yatırımlarla farklılaşarak sürdürülebilir karlılık sağlayan öncü bir firma olma vizyonuna sahip olan, İNOVAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş kendisinin ve tüm paydaşlarının çağın gerektirdiği şekilde bilgi güvenliğini uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde işlemeyi, korumayı ve uygun şartlarda paylaşmayı hedef edinmiştir.


Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem şirketimizin hem de paydaşlarımızın önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle şirketimize ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.


Bu anlayış doğrultusunda;


  1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirler; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçiririz.

  2. Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.

  3. İlgili mevzuat, uygulanabilir tüm yasalar ve sözleşme ile müşteri gereklilikleriyle ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.

  4. Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler, seminerler ve çeşitli farkındalık çalışmaları düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.

  5. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve bu planları test ederiz.

  6. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak işlemesine yardımcı olmak üzere, prosedür ve talimatları hazırlar, kontrol noktalarını belirler; sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda düzenli olarak etkinliğini ölçer, denetler ve gözden geçiririz.


Böylelikle, İNOVAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş Üst Yönetimi olarak; ilgili standart ve mevzuatlar doğrultusunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakları ayırarak etkin bir şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.Üst Yönetim

NİHAT TANFER

Kontrol eden

Onaylayan

YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ

ÜST YÖNETİM