ŞARZ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) “Akat Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. No:46 Beşiktaş İstanbul Türkiye” adresinde kayıtlı İnovaktif Bilişim Sistemleri A.Ş. (Bundan böyle “ ŞARZ ” olarak anılacaktır) (MERSIS No: 0478054264300014 ) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı indiren kullanıcı arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme dâhilinde ŞARZ ve Kullanıcı, ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme ŞARZ uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme’nin, ŞARZ web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.

İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanması mümkün olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından web sitesi ve uygulama üzerinden Hizmetlerin erişimi ve kullanımı durumunda; Kullanıcı ve ŞARZ arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

ŞARZ uygulaması, Kullanıcılar’ın uygulama üzerinden mobil cihazlarını şarj edebilecekleri powerbank cihazları kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir teknoloji platformu olup, ŞARZ bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden, belirli lokasyonlardan alınan powerbank cihazların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır.

ŞARZ, herhangi bir sebeple, herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’yi ve hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişimi engelleyebilir. ŞARZ, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar, güncellenen Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Kullanıcıların hizmetlere erişime veya hizmetlerin kullanımına devam etmeleri, değiştirilmiş ve yeni hükümlere de bağlı kalmayı, bu değiştirilmiş ve yeni hükümlere de uymayı kabul ettikleri anlamına gelir.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

3 . T anımlar

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

3 .1 Cihaz : İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan mobil cihazların bataryalarını doldurmaya yarayan powerbank cihazları ifade eder.

3 .2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında , Kullanıcı’n ı n kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (hasar ücreti, cezalar vb.) hariç, Kullanıcı’n ı n ödeyeceği ücreti ifade eder.

3 .3 Hizmetler: ŞARZ tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i)ŞARZ mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, (ii) ŞARZ- powerbank cihazlar (“Cihaz” ya da “Cihazlar”), (iii) Aşağıdaki 3.11 maddesi uyarınca Cihaz’ın Kullanıcı tarafından isteğe bağlı şarj edilmesi ve (iv) tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri ve ŞARZ tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

3 .4 Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya ŞARZ’ ı n web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

3 .5 Kullanıcı/Kullanıcı: ŞARZ tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için ŞARZ mobil uygulaması ve web sitesini kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

3.6 Azami Kullanma Süresi: 24 saat. Bu süreyi aşan kullanımlarda Kullanıcının, ürünü satın aldığı kabul edilir ve ürünün maximum kullanım bedeli ile güncel satış fiyatı bu süre sonunda otomatik olarak tahsil edilir.

4 . Genel Kiralama ve Cihaz Kullanımı

4 .1 Kullanıcının Hizmetler’den yararlan abilmesi için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolma ve Mobil uygulamayı kullanma gerekmektedir. Kullanıcı en az 18 yaşında ol duğunu kabul ve taahhüt eder. ŞARZ, b azı durumlarda Kullanıcının Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı için kimlik doğrulaması sorabilir. K ullanıcının k imlik kanıtı göstermeyi reddetme si durumunda Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı ŞARZ tarafından engellenebil ir.

4 .2 Kullanıcı hesabı oluştururken ŞARZ’ a en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Hesabınızda, doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlamanız halinde, Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın engelleneceğini kabul etmektesiniz.

4 .3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamak Kullanıcının sorumlu luğundadır . K ullanıcı’nın k ablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Kullanıcının sorumluluğundadır. ŞARZ, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir. Bu durumdan ŞARZ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 .4 Kullanıcı, tek bir kullanıcıdır. ŞARZ ve Kullanıcı bu Sözleşme’nin tek taraflarıdır. Kullanıcı, bireysel bir kullanıcı olup, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı, b ulunduğu bölgedeki bir Cihaz’ı etkinleştirdiğinde, bu Cihaz yalnızca Kullanıcının kendisi tarafından kullanılmalıdır. Kullanıcı, et kinleştir diği bir Cihaz’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermemelidir . Aksi takdirde doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

4 .5 Kullanıcı, Cihaz kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, Cihaz’ın kullanımına aşina olduğunu ve Cihaz’ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4 . 6 Kullanıcı, Cihazların günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Cihazlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Cihaz sayısı sınırlıdır ve Cihaz uygunluğu asla garanti edilmez.

4 . 7 ŞARZ- powerbank , çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli Cihaz d ır. Kullanıcı, Cihaz’ın bir elektrikli Cihaz olduğu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Cihaz’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder. Kullanıcı aşağıdakilerden her birini anlar ve kabul eder:

4 . 7 .1 Cihaz’ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir ve Cihaz’ın şarj gücü azaldıkça, Cihaz’ın performansı ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).

4 . 7 .2 Kullanıcı’nın kiraladığı Cihaz’ın şarj gücü seviyesi, Cihaz’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir.

4 . 7 .3 Cihaz kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı garanti edilmez , Cihaz’a göre değişkenlik gösterebilir.

4 . 7 .4 Cihaz’ d aki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Cihaz’ı çalıştırmadan önce yeterli olduğundan emin olmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4 . 7 .5 Kullanıcı, Cihaz’ı teslim aldığı gibi bırakmakla yükümlüdür. Kullanıcı olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

5 . Ücretler Ve Ödeme

5 .1 Ücretler; Kullanıcının bulunduğu şehir, konum, kullan ılan Cihaz modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde görüntülenecektir. Kullanıcı, Cihaz’ı her bir kullanım başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dahilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar ŞARZ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. ŞARZ, ücretleri Kullanıcı’d a n (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) bu Sözleşme’de tanımlandığı şekilde, Sözleşme dışı BDDK lisanslı tüzel kişiler aracılığı ile tahsil eder. Bazı bölgelerde, talep fazlalığı olduğu zamanlarda, ücretlerin büyük oranda artış gösterebil ir .

5 .2 ŞARZ, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve ŞARZ’ ı n her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) ŞARZ tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) ŞARZ tarafından ŞARZ’n i n herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) ŞARZ’ ı n her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir. ŞARZ, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

5 .3 Cihaz iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

5 .4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı, ŞARZ’ a bildirdiği herhangi bir kredi kartının ya da ön ödemeli kartın ŞARZ tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ŞARZ’ a kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, ŞARZ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Kullanıcı kredi kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu ŞARZ’ a yazılı olarak bildirmeli ve kullanım tarihi ve söz konusu kullanımın yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri ŞARZ’ a sağlamalıdır. Kullanıcı, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal ŞARZ’ a bildirmeyi kabul eder.

6 . Mülkiyet

6 .1 Kullanıcı, Cihaz’ın ve burada belirtilen herhangi bir ŞARZ ekipmanının, her zaman, ŞARZ’ ı n özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Cihaz’ı, Cihaz’ın herhangi bir parçasını ya da ŞARZ’ ı n herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Cihaz üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size ŞARZ’ ı n ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını ŞARZ’ ı n önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

6 .2 Kullanıcının Azami Kullanım Süresi sona erdikten sonra Cihaz’ı teslim etmemiş olması halinde, Cihaz’ı satın almış olduğu varsayılır ve Cihaz bedeli tahsil edilir.

6.3 Aşağıda bel i rtilen ler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) ŞARZ tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

7 . Ek Kullan ı m Koşullar ı

ŞARZ, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde ŞARZ bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Cihazların uygun olmasına da bağlıdır. ŞARZ, Hizmetlerin ve Cihazların her an uygun olmasının garantisini vermez.

ŞARZ tarafından, tamamen ŞARZ’ ı n takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dahildir. ŞARZ, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir.

ŞARZ, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Kullanıcının Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etme s i, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiği anlamına gelir.

8 . K ısı tlamalar

Herhangi bir zamanda ve Kullanıcı’nın rızası dışında, ŞARZ, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımını kısıtlayabilir. Bunun yanı sıra, Kullanıcı, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir. Bununla birlikte, ŞARZ tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmadıkça, Sözleşme şartları bu Sözleşme’ye uygun olarak devam eder ve Kullanıcı üzerinde bu Sözleşme’de belirtilen ek ücretlendirmelere devam edilir. Bu Sözleşme, burada öngörüldüğü şekilde Kullanıcı’nın herhangi Hizmeti kullanmasını sınırlasa bile, içerdiği koşullar ve şartlar uyarınca, her zaman geçerli ve yürürlükte olacaktır.

9 . Kişisel Verilerin Korunmas ı

ŞARZ, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

ŞARZ, kullanıcı bilgilerini Kullanıcı’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder.

ŞARZ, Kullanıcı’nın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.

Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından ŞARZ, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. ŞARZ’ ı n yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

ŞARZ Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı; üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, çağrı merkezi ile yapılan yazışmalar ve konuşmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri peşinen vermekte ve taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile ŞARZ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

10 . Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

KULLANICI, HİZMETLERİ KULLANIMINDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN VE SORUMLULUĞUN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE KENDİSİNE AİT OL DUĞUNU KABUL E DER .

ŞARZ, MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLERİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN ZARAR VE HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. ŞARZ BU TÜR HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VE HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ: (i) KULLANICININ HİZMETLERİ KULLANIMI, HİZMETLERLE ALÂKA S I YA DA HİZMETLERE ERİŞİMİNİN VEYA KULLANIMININ AKSAMASI; (ii) ŞARZ’IN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN, ŞARZ SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR ŞEKİLDE ŞARZ ’IN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM ZARAR, HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN KULLANICI’ya KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2. 0 00 TL’Yİ (İKİ BİN TÜRK LİRASI) GEÇEMEZ.

Kullanıcı; Hizmetleri, Cihazlar ve ŞARZ tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Kullanıcı, ŞARZ ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, ŞARZ’ ı n sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetleri sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar olarak anılacaktır”); Kullanıcı’nın ŞARZ Hizmetlerini, Cihazları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda doğabilecek ve oluşabilecek her türlü “Talep ve dava hakkı” ndan peşinen feragat etmeyi, bu talep ve haklardan ŞARZ’ ı ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve sorumluluk ve tazmin yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Bu tür feragatler, genel ve tüm talepler için geçerlidir.

“Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, Kullanıcınün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Cihaz kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Kullanıcı’nın yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Kullanıcı’nın Hizmetlerden, Cihazlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, ŞARZ ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Cihazlar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Kullanıcı’nın kendi takdirine bağlıdır.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, ŞARZ, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Kullanıcı; İlişkili Taraflar ya da Kullanıcı’nın bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

11 . Uyuşmazl ı klar ı n Çözümü

İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

1 2 . Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda ŞARZ’ ı n ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1 3 . Feragat Ve Bölünebilirlik

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

1 4 . Tüm Anlaşma

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında ŞARZ’ ı n sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, Kullanıcı’nın rızası aranmaksızın, ŞARZ tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetlerin kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Kullanıcı tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Kullanıcı bu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Bu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, ŞARZ web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, bu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

1 5 . Sözleşmenin Yorumlanmas ı

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

1 6 . Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve ŞARZ adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı;

(a) Bu Sözleşme’yi okuduğunu,

(b) Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve

(c) Hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1 7 . Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, ŞARZ tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmeden doğan yükümlülükleri devam eder ve ŞARZ ücret tahsil etmeye devam edebilir.

1 8 . Bildirimler

ŞARZ, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Bu sözleşme ile bu duruma peşinen muvafakat etmiş ve onay vermiş sayılırsınız. Şirketimize destek@ sarz . io adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.

1 9 . Kullanıcı K abul B eyan ı

İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırlandığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Cihaz’ın kullanımına aşina olduğumu ve Cihazı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

18 yaşında veya daha büyük olduğumu, Cihaz’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum.

İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

20 . Cezalar

İşbu Sözleşme’ de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden sizlere iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranmanız halinde ŞARZ, sizden aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir. ŞARZ’ ı n ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır.

ŞARZ’ da Kullanıcı kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar ;3000 TL’ ye kadar tamir bedeli

Çalınma; Cihaz bedeli 5 000 TL’ ye kadar

ŞARZ’ ı n hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi ; 300 TL’ ye kadar

Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL’ ye kadar

Eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız açıklayıcı bir metin le destek@ sarz . io adresine e-posta gönderiniz.